Historik

Möllevångsgruppen startades för 15 år sedan av unga barnfamiljer som ville förbättra boendemiljön i Möllevången. Verksamheten växte snabbt med hjälp av anslag från EU:s Urbanprojekt och Möllevångsgruppen kunde öppna en mötesplats på Bergsgatan 32 vid Möllevångstorget. Den ingick i ett europeiskt nätverk och blev så lyckad ett vi fick studiebesök från andra länder.

Målsättningen är trivsel och gemenskap i stadsdelen. Verksamheten fokuseras på boendefrågor, barn och ungdomar, integration och kultur- och miljöfrågor. Föredrag, debatter, utställningar och kulturevenemang har avlöst varandra i lokalen och ute i stadsdelen. För att skapa trivsammare gårdar drog Möllevångsgruppen igång projektet Gröna gårdar. Ett gäng entusiastiska arkitekt- och landskaps-arkitektstuderande inventerade kvartersgårdarna i Möllevången, gjorde förbättringsförslag tillsammans med hyresgästerna och lyckades i vissa fall övertala fastighetsägarna att förverkliga planerna.

Andra lyckade projekt var Barnens Stad, Gatans universitet, de alternativa Bomässorna och utställningen “Vad är det som gör att man känner sej hemma?”

Stadsdelen fick en egen rytm genom de årligen återkommande evenemangen: Möllevångspicknick, Barnens Buss, Möllevångskarnevalen och den Stora Gårdsdagen. Karnevalen har sedan växt och fungerat som inspiration för Möllevångsfestivalen, som startades i Möllevångsgruppen 2006 men sedan organiserades som en självständig förening.

Under 2004 flyttade vi in i en mindre lokal på Södra Parkgatan 27 A, eftersom lokalen på Bergsgatan 32 blev för dyr när projektanslagen upphörde. Där har vi fortsatt verksamheten utan att ha någon anställd.

Hur framtiden utvecklar sig beror på dig och alla de kreativa krafterna i Möllevången! Välkomna med idéer och insatser i föreningsarbetet!