Möllevångskarnevalen

karnevalsbanner

Möllevångskarnevalens riktlinjer

Kort historik

Möllevångskarnevalen föddes på försommaren 1999. En grupp av eldsjälar inom Möllevångsgruppen ville erbjuda alternativ fritidssysselsättning till barnen som bodde på Möllan. Malmö Stad ”brydde sig” inte så mycket om området då. Många barn och ungdomar saknade fritidsgårdar, platser att vara på, saker att göra och alternativa fritidssysselsättningar. Dessutom var det många konstintresserade människor som ville samarbeta med andra musiker och konstnärer.

Möllevångsgruppen gav lite bidrag och hjälpte till att hitta lokala sponsorer. Första året blev det ett litet tåg, andra året gick tåget mellan olika gårdar på Möllan. Den tredje karnevalen blev en vändpunkt, det var året 2001 då candombetrummor anslöt sig till karnevalen. Med detta strömmade in massor av frivilliga från kvarteret som ville hjälpa till. Det var en mångfacetterad blandning av människor, olika åldrar, ursprung osv. Sedan dess karnevalen har vuxit och har blivit en återkommande händelse varje sommar!

Riktlinjer:

 1. Möllevångsgruppen förvaltar karnevalen. Det betyder att karnevalen tillhör Möllevångsgruppen och att Möllevångsgruppen är den som är huvudman för projektet, gör riktlinjer, administrerar, söker bidrag och tillsätter projektansvariga.

 2. Möllevångsgruppen (styrelsen) utser varje år projektledare eller arbetsgrupp inför karnevalen. Ansvaret sträcker sig till att efterarbete är slutfört, inklusive utvärdering och ekonomisk redovisning.

 3. Projektpengar söks av de projektansvariga och representanter för Möllevångsgruppen tillsammans. Bidrag söks alltid i Möllevångsgruppens namn, förutom i de fall där det inte är fördelaktigt, eller inte går. Isåfall tas beslutet av styrelsen.

 4. Möllevångsgruppen bestämmer i samråd med årets arrangörer datum, samarbetspartner, vilka lokaler som ska användas och väljer sponsorer och bidragsgivare.

 5. Karnevalen följer den tradition inom Möllevångsgruppen som innebär att man bidrar med ca 25% av de totala projektinkomsterna till hyra, el, kopiering, post och andra administrativa poster som föreningen har.

 6. Karnevalen är ett ideellt projekt som ska genomföras utan vinstintresse. Pengar ska fördelas rättvist mellan de olika deltagarna och grupperna efter behov.

 7. Karnevalen ska vara fri från kommersialisering, politiska partier och religiösa samfund.

 8. Karnevalen ska vara bilfri och i övrig sträva efter att vara så miljövänlig som möjligt.

 9. Karnevalen ska vara antirasistisk, antihomofobisk och fredsförespråkande och är emot alla former av diskriminering och förtryck.

 10. Karnevalen ska spegla Möllevångsgruppens anda i kampen mot gentrifiering och för mångfald, bättre boendemiljö samt ha ett underifrånperspektiv.

 11. De projektansvariga ska lämna efter sig kontaktuppgifter, utvärdering, ekonomisk redovisning samt lösenord & pinkoder till kort, hemsida, mail, sociala medier mm som man använt. De projektansvariga är ansvariga för att bidrag redovisas i tid.

Läs mer på karnevalens egna hemsida på www.mollevangskarnevalen.se!