Den Stora Gårdsdagen

dsgbanner copy

Beskrivning
Den stora gårdsdagen som Möllevångsgruppen drivit i många år, är ett älskat projekt bland de boende. Under en söndag i september har alla som bor på Möllevången en gemensam möjlighet att öppna upp sina bakgårdar och bjuda in till trevlig sammankomst i höstsolen.

Det finns idag en stark kollektiv identitet på Möllevången. Många boende ser stadsdelen som sitt hem och gårdarna utgör de kollektiva vardagsrummen där vi träffas och umgås med grannar, bekanta och besökare. Det är därför väldigt viktigt att de boende får möjlighet att påverka och utforma sin gårdsmiljö så mycket som möjligt samt att man möjliggör för de boende att vistas där under trevliga former.

Under den stora gårdsdagen öppnas de annars låsta gårdarna upp och det bjuds på allt från loppis, klädbyten, konstutställningar till utbytandet av trädgårds- och odlingserfarenheter, picknick, musik, barnverksamhet och mycket mer. Det är en dag då kontakter knyts, vänskap uppstår, kreativitet flödar, erfarenheter och historier utbyts. Minst ett tjugotal gårdar förväntas anordna olika opretentiösa och hemtrevliga arrangemang med fin grannsämja.

Från Möllevångsgruppens föreningslokal på Södra Parkgatan utgår guidade visningar. Där kan man också införskaffa kartor som anger vilka gårdar som är öppna och vad som kan förväntas innanför dess murar. Möllevångsgruppen erbjuder fika, underhållning av clowner, trubadurer samt en presentation av Möllevångsgruppens lokal och verksamhet.

Den stora gårdsdagen är en kär möjlighet för de boende att göra något fint tillsammans på. Den är något för nystartade gårdsgrupper att jobba fram emot och etablerade att vidareutvecklas kring. Den sätter de boendes engagemang i en större kontext, ökar trivseln, tillhörigheten och ansvarskänslan kring det egna hemmet och ger tillfälle att kika in hos grannen likväl som på granngården.

Många gårdar på Möllevången har redan engagerade boende som tillsammans driver gemensamma frågor gällande sin boendesituation, har en social samhörighet, gör gemensamma inköp av utomhusgrillar, utomhusmöbler och växter eller anordnar loppisar och gårdfester. Vi vill ta vara på detta existerande engagemang och lyfta fram det som exempel för andra boende att inspireras av.
Arrangemanget initieras och samordnas av Möllevångsgruppen som har en gedigen kännedom om Möllevångens bakgårdar samt ett etablerat boendenätverk.

Syfte
Syftet med arrangemanget är att stärka gemenskapen i stadsdelen genom att de boende själva får tillsammans möjligheten att planera, utforma och genomföra en aktivitet på sin gård och i den större kontext som projektet innebär.

Gemenskapen på gården stärks eftersom deras gårdsarrangemang planeras gemensamt av de boende på gården. Gemenskapen i stadsdelen stärks eftersom alla gårdsarrangemang och aktiviteter genomförs som en del av ett större arrangemang.

Detta kan leda till att man lyfter blicken från sitt eget och ser vad grannen mittemot eller ner på gatan håller på med. Det resulterar i nya kontaktytor mellan boende samtidigt som det fungerar som inspiration för besökare från andra delar av staden som ser hur viktigt det är med fungerande sociala nätverk i sitt bostadsområde. Den kollektiva identiteten i stadsdelen stärks vilket ökar de positiva värdena som trygghet, gemenskap, närdemokrati m.m. samtidigt som det minskar negativa aspekter som kriminalitet och skadegörelse.

Vi anser det väldigt viktigt att skapa och främja en kollektiv självkänsla och identitet när man pratar om lokalt utvecklingsarbete. Det är viktigt att människor sätter sig i ett större sammanhang med gemensamma mål för att tillsammans verka för en hållbar utveckling av, i det här fallet, Möllevången.