Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse för Möllevångsgruppen 2008

Möllevångsgruppen är en ideell, antirasistisk, partipolitiskt och religiöst obunden förening som verkar för en utveckling av lokal demokrati, ökad trivsel, trygghet, ökad kollektiv självkänsla och bättre boendemiljö i stadsdelen Möllevången i Malmö.
Möllevångsgruppen startades för 15 år sedan av unga barnfamiljer som ville förbättra boendemiljön. Verksamheten växte snabbt och med hjälp av anslag från EU:s Urbanprojekt kunde Möllevångsgruppen öppna en mötesplats på Bergsgatan 32 vid Möllevångstorget. Den ingick i ett europeiskt nätverk och blev så lyckad ett vi fick studiebesök från många andra länder.
Målsättningen är trivsel och gemenskap i en socialt och ekologiskt hållbar stadsdel. Verksamheten fokuseras på boendefrågor, barn och ungdomar, kvinnor, integration, stadsdelens historia, kultur- och miljöfrågor. Föredrag, debatter, utställningar och kulturevenemang har avlöst varandra i lokalen och ute i stadsdelen.
För att skapa trivsammare gårdar drog Möllevångsgruppen igång projektet Gröna gårdar. Ett gäng entusiastiska arkitekt- och landskapsarkitektstuderande inventerade kvartersgårdarna i Möllevången, gjorde förbättringsförslag tillsammans med de boende och lyckades i vissa fall övertala fastighetsägarna att förverkliga planerna. Andra lyckade projekt var Barnens Stad, Gatans universitet, Kvinnocaféet, Utställningen ”Wägen genom Wången”, de alternativa Bomässorna och utställningen “Vad är det som gör att man känner sej hemma?”
Stadsdelen fick en egen rytm genom de årligen återkommande evenemangen: Möllevångspicknick, Barnens Buss, Möllevångskarnevalen och den Stora Gårdsdagen.
Under 2004 flyttade vi in i en mindre lokal på Södra Parkgatan 27 A, eftersom lokalen på Bergsgatan 32 blev för dyr – och där finns vi fortfarande. Där har vi fortsatt verksamheten utan någon anställd. Styrelsen och andra aktiva har utfört ett omfattande ideellt arbete.
Karnevalen växte och avknoppade 2006 Möllevångsfestivalen, som organiserades som en självständig förening.

Efter en kris under våren 2007 bildades en interimsstyrelse genom att Per-Jan Pehrsson från valberedningen 2006, kontaktade några gamla ”möllevångsgruppare” under april 2007. Interimsstyrelsen träffades ofta för att få grepp om föreningens ekonomi samt för att se till att våra viktigaste traditionella arrangemang kunde genomföras även under 2007: Barnens buss, Karnevalen och Stora Gårdsdagen. Lokalen som utsatts för inbrott och tömts på utrustning rustades upp så långt möjligt. Men fortfarande saknar föreningen av ekonomiska skäl rimlig kontorsutrustning. Under hösten 2007 rekonstruerades ekonomin och oredovisade projekt.

Den 7 februari 2008 kunde vi äntligen slutföra de förhandlingar, som gjorde det möjligt att behålla vår lokal åtminstone t o m september 2008, så att Möllevångsgruppen kunde delta i European Social Forum 2008 i Malmö.

Under hösten 2008 fick vi via förhandlingar med Helene Welander Möller på Stena fastigheter och Hampus Trellid på MKB förhandsbesked om stöd till föreningen, som innebär att vi nu fått ekonomiska möjligheter att behålla lokalen under hela 2009. Det tackar vi för!

Styrelsearbetet

Styrelse utsågs på årsmötet den 11 maj 2008 bestående av:
Ordförande Annica Ericsson. Ordinarie ledamöter Rosa Bezrukov, Per-Jan Pehrsson, Joëlle Golmann och Lars Fohrman
Suppleanter Helene Sefastsson, Lisa Dahlman, Mats Loman och Laura Arevalo.
Protokollförda styrelsemöten har hållits: 27/1, 17/2, 2/3, 16/3, 30/3, 14/4, 1/6, 2/7, 13/8, 10/9, 13/10, 3/11 och 1/12.

Aktiviteter

Möllevångsgruppen har under 2008 varit ansvarig för eller delaktig ibland annat:

– Enkät till de boende på uppdrag av Södra Innerstaden under april – maj.
– Håll Möllan Rent – kampanjen som drevs av Södra Innerstaden.
– Hej Södra Innerstaden
– Miljöcirkelmöten måndagskvällar under våren 2008
– Möllevångsfestivalen genom:
– Spelet om Möllevången – episodteater i Frans Suells trädgård
– Karnevalen för tionde året!
– Barnens Buss. Utflykter under juni, juli och augusti samt en gemensam aktivitet i  Pildammsparken för barn från Möllevången och från kyrkans verksamheter Barn i väntan (BIV) och barn i start (BIS)
– Öppna Gårdar under Stora Gårdsdagen den 7 september
– Flera rundvandringar i Möllevången med byggnadshistoriker Per-Jan Pehrsson
– Möten i lokalen om Möllevångens historia
– European Social Forum genom:
– Spelet om Möllevången
– Utställningen Möllevången 100 år – utökad. Infomaterial på engelska.
– Planering och start av BOFORUM (2 möten under november resten under 2009)
– Lyckad söndagsbrunch med info om föreningen
– Flera loppis med fika och info om föreningen
– Tillfällig lokaluthyrning till olika föreningar (Glokala folkhögskolan,Möllevångsfestivalen, Miljöförbundet Jordens Vänner, Lokala HGF, F! Malmö, Kattförening, m. fl.)
– Studiebesök och intervjuade av studenter från Malmö högskola, Lunds Universitet och Roskilde Universitet mm.

Samarbetspartner
Vi har samarbetat med boende i Möllevången, föreningar,
organisationer, studieförbund, förvaltningar, fastighetsägare m.m

MKB via Hampus Trellid
Stena Fastigheter – Helen Welander Möller
Biv/Bis – St. Maria Kyrka/ Barnens buss
Sofielunds Folkets Hus
Glokala folkhögskolan på Sofielunds Folkets hus
Garaget på Lönngatan – deltar bland annat i de öppna mötena
ABF – Miljönätverket och teatercirkel
Studiefrämjandet – Öppna gårdar, Miljögruppens måndagskvällar, Karnevalen, Utställningen om Möllevången
Kulturföreningen Folkets Park – Parkvandringar. Deltar i styrelsen
Möllevångsfestivalen
Mollevangen.net (tills de la ner verksamheten)
Trygga Möllan genom Martha Fagnani och Johan Kindeberg
Möllevångsskolan – Karin Rosén
FC- Möllan – fotbollsklubb med ungdoms och vuxenverksamhet
Södra Innerstadens föreningsstöd via Emelie Wieslander.
Stadsdelstidningen via Henrik Eklundh

Möllevångsgruppen i media
Reportage om barnaktivitet i Pildammsparken juni i Skånska dagbladet
Inslag i Aktuellt Svt2 om Möllevången och gentrifieringen
Reportage om öppna gårdsdagen i Sydsvenskan 8 september
Reportage om Spelet om Möllevången i Sydsvenskan 20 september
Intervju om Boforum i Sydsvenskan november
Om vår loppis och utställning i Skånskan 17 november
Intervjuade av Göteborgs Fria tidning i samband med ESF.
Södra Innerstadens tidning tar kontinuerligt in info om vår verksamhet.
Ordföranden i föreningen bidrog med en krönika i ett nummer.

Mötesplatsen
Vår lokal har hållits öppen under i stort sett hela året tisdag – fredag 16 – 18, samt i samband med våra olika arrangemang i lokalen. Vi har på så sätt kunnat ta emot idéer och hjälpa människor tillrätta med en mängd olika ting under året samt funnits till för en pratstund över en fika och kunnat berätta om utställningen Möllevången 100 år – som finns i lokalen.

Information
Huvudsaklig informationskanal har varit vår Hemsida http://www.mollevangen.nu
Den var ur funktion från hösten 2006 och innehållet gick förlorat. Med hjälp av en tidigare internetansvarig fick vi åter tillgång till domänen och under våren 2008 kunde en enkel hemsida (blogg) tas i bruk. Vi har ännu ingen datautrustning i lokalen för att administrera denna verksamhet.
Vi har även annonserat i Dygnet runt, Södra innerstadens tidning, affischer, flygblad, e-brev samt via ”mun till mun metoden”.
Dessutom har under året en grupp på facebook skapats, för att nå ut med info om föreningen och arrangemang.

Sponsring.
Hyran i lokalen på Södra Parkgatan har subventionerats av MKB under 2008 och vi har erhållit verksamhetsbidrag från Stena fastigheter, som täckt större delen av hyreskostnaderna för 2008.

Vi har erhållit gratisprenumerationer på vissa tidningar/tidskrifter till lokalen.
Lokala näringsidkare har bidragit i samband med arrangemang som
Karnevalen, Barnens Buss, brunch mm.

Medlemmar
Föreningen hade under 2008 ca 100 medlemmar.

Framtiden
Hur föreningens liv och verksamhet kommer att utveckla sig i framtiden beror på om vi lyckas samla de kreativa krafterna kring Möllevången. Där är du och alla andra intresserade välkomna med era idéer och insatser i föreningsarbetet!

Möllevångsfestivalen: För info se www.mollevangsfestivalen.net

Möllevångskarnevalen: För info se www.mollevangskarnevalen.se

Annonser
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.